Klachtenregeling

Als je om welke reden dan ook ontevreden bent over je behandeling bij mij, kun je hiervoor een klacht indienen bij mijn beroepsvereniging, Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). Zij zullen er zorg voor dragen dat jouw klacht op een goede manier wordt behandeld en indien nodig leggen zij jouw klacht neer bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen.